Při každé objednávce nad 1.000Kč, která obsahuje aspoň jednu z čajových směsí, od nás získáte jako dárek jedno balení nálevových sáčků.

Certifikáty

Výsledky biofyzikálního šetření zkušební a výzkumné laboratoře IGEF potvrzují, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdravotních zátěžích, způsobených dnes všudypřítomným elektrosmogem a geobiologickými rušivými zónami, vede k prokazatelnému zlepšení variabilit srdečních frekvencí a zlepšení přizpůsobivosti vegetativního nervového systému.

IGEF (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog Forschung)

IGEF je mezinárodní vědecká laboratoř, zabývající se výzkumem škodlivého působení vysokofrekvenčního elektromagnetického záření, elektrosmogu a geopatogenních zón. IGEF testuje přístroje, které mají před těmito negativními vlivy chránit. Testováním reakcí organismu je v laboratořích IGEF zjišťována skutečná účinnost těchto přístrojů a v případě pozitivních výsledků obdrží následně testovaný produkt CERTIFIKÁT.

V roce 2014 jsme nechali jeden z našich přístrojů v této vědecké laboratoři otestovat. Testovaným přístrojem byl Somavedic MEDIC a jako testovací metoda byla zvolena  metoda měření variability srdeční frekvence (Heart Rate Variability-HRV).

Měření, probíhající po dobu několika týdnů, byla pečlivě zaznamenána a následně vyhodnocena.  Výsledky těchto testů potvrdily, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivém zatížení vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami vede k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence. To má pozitivní vliv na srdeční oběhovou soustavu a nervový systém. Naměřené výsledky rovněž ukazují, že se pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC zvyšuje s prodlužující se dobou používání.

Po    vyhodnocení     výsledků     testů     byl     přístroj   Somavedic  MEDIC oceněn pečetí   -   CERTIFIKÁTEM   -     mezinárodního vědeckého institutu IGEF.

Použitá metoda měření HRV (Heart Rate Variability)

Variabilitou srdeční frekvence (HRV) se označuje schopnost (člověka, savce) měnit frekvenci srdečního rytmu. Zdravý organismus neustále přizpůsobuje autonomní fyziologickou regulaci - rychlost srdečního tepu - momentálním potřebám. Fyzická námaha nebo psychická zátěž má proto zpravidla za následek zvýšení srdeční frekvence, při uvolnění napětí a relaxaci se pak za normálních okolností srdeční frekvence opět sníží. Vyšší přizpůsobivost zatěži se projevuje jako vyšší variabilita srdeční frekvence. Při chronické stresové zátěži je tato schopnost vlivem dlouhodobého  napětí více či méně omezena a snížena.   

Oslabující nebo škodlivé účinky, způsobené např. vysokofrekvenčním mobilním zářením, nízkofrekvenčním elektrosmogem nebo geopatogenními zónami, identifikuje nervový systém zpravidla jako vitální ohrožení. Při dlouhodobém zatížení organismu rušivými poli nelze uvést tyto stresové parametry do normálu, což vede ke snížení variability srdeční frekvence, tzn. snižuje se schopnost organismu přizpůsobovat se měnícím se vnějším vlivům. Na pozadí těchto souvislostí lze pak prokázat ochranný účinek testovaného produktu na základě měření variability srdeční frekvence.

IIREC  (International Institut for Research on Electromagnetic Compatibility)

IIREC  je vedle IGEF další mezinárodní vědeckou laboratoří,  zabývající se výzkumem škodlivého  působení vysokofrekvenčního  elektromagnetického záření,   elektrosmogu a geopatogenních zón. Zatímco  IGEF zkoumá účinky ochranných přístrojů  prostřednictvím reakcí "uvnitř" našeho organismu,  IIREC měří  jejich účinky objektivními fyzikálními měřícími  přístroji  ve  "vnějším" prostředí.  Skvěle  se  tak  s výzkumy  IGEF navzájem doplňují  a dohromady poskytují ucelený obraz o účinnosti a spolehlivosti testovaných produktů.  
 
Koncem roku 2014 jsme nechali dva z našich přístrojů  otestovat  i v této vědecké laboratoři. U přístroje Somavedic MEDIC byl proveden test v geopatogenním a v technicky narušeném poli, dále pak zátěžový test v extrémně nehomogenním magnetickém poli, test v osobním automobilu a test dlouhodobého účinku. Kromě toho byl  také  zkoumán  i  ochranný  vliv proti parazitům,  virům, bakteriím  a  plísním.  U přístroje Somavedic ATLANTIK byl  zkoumán  jeho  pozitivní účinek  na  strukturu, vlastnosti,  paměť a energetický potenciál vody.   
 
Měření provedená vědeckou laboratoří IIREC potvrdila schopnost přístroje Somavedic MEDIC vyrovnávat geologicky a technicky podmíněné poruchy magnetických polí a tím eliminovat jejich škodlivý vliv na živé organismy. Naměřené výsledky rovněž ukazují, že ochranný účinek přístroje s prodlužující se dobou užívání neztrácí na intenzitě - právě naopak!

Měření provedená vědeckou laboratoří IIREC potvrdila schopnost přístroje Somavedic ATLANTIK pozitivně měnit strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody. ATLANTIK vykazuje míru rezonance, která je velmi významná pro celkové biologické řízení organismu (např. frekvence meridiánu, buněčné frekvence, rezonanční frekvence biologicky důležitých prvků...).

Po vyhodnocení výsledků testů obdržel přístroj Somavedic PEČEŤ mezinárodního vědeckého institutu IIREC.